Privacy policy drickxcreate.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle website bezoeken en overeenkomsten van, naar en met Drickxcreate.
Wij respecteren de privacy van onze gebruikers, bezoekers en klanten en beschrijven daarom welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken.

Welke gegevens verzamelen wij?

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het soms nodig om uw gegevens op te slaan, bijv. bij het invullen van een contactformulier of aanvragen via de website.

Wij verwerken enkel gegevens welke u zelf aan ons verstrekt.

Dit kunnen zijn:

  • Voor- en achternamen
  • E-mailadressen
  • Telefoonnummers
  • Bedrijfsnamen
  • Straten en huisnummers
  • Woonplaatsen
  • Websites
  • BTW & KVK nummers
Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:
Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u terug te kunnen mailen met een reactie op uw (aan)vraag. De bedrijfsnaam, naam, adresgegevens en mailadres worden uitsluitend opgeslagen na opdrachtbevestiging.

Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het opstellen van facturen, administratieve zaken en IP-aangifte (bij opdrachtgever buiten Nederland) voor de Belastingdienst.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Drickxcreate verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in onze systemen bewaren wij tenminste 5 jaar, onder ander om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen door ons verwijderd.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar drickxcreate@hotmail.com.

Wij zullen zo snel als mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Drickxcreate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Drickxcreate maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.